Phân biệt ID và Class, chúng giống và khác nhau như thế nào trong CSS, cái này mà bạn không nắm rõ là dở đấy!

Về cơ bản ID và Class là giống nhau, đều được dùng là khai báo trong CSS – sự khác biệt nằm ở chỗ, khi khai báo id cho một thẻ nào đó thì tên id đó không được dùng lại nữa – tức là bạn không được khai báo tên đó cho thẻ khác, trong khi đó class thì khai báo một lớp các thẻ và chúng sẽ có cùng chung thuộc tính trong CSS. Ví dụ: Về khai báo sử dụng id: Về khai báo sử dụng class: Khi khai báo trong CSS, thì id sẽ bắt đầu …

Đọc thêm

Xoay chữ với CSS3

Quả là CSS3 làm tôi kinh ngạc – nó có nhiều thuộc tính thật hấp dẫn, mà trước đây tôi nghĩ chẳng thể nào làm được – chắc phải dùng Flash thôi. Đây là bài đầu tiên mình nói về CSS3, và giới thiệu một trong những kỹ thuật đơn giản nhất của CSS3 – đó là xoay chữ, ví dụ về lệnh: 17deg chính là góc xoay – ở đây là 17 độ, nếu muốn xoay một góc vuông, bạn để 90deg. Các cái -webkit- và -ms- và -moz- chính là để tương thích với từng trình duyệt lần …

Đọc thêm