HTTP là gì? Nó đóng vai trò thế nào trong thế giới Web

trình duyệt giao tiếp với máy chủ web thông qua giao thức http

HTTP là gì?

  • HTTP là cách trình duyệt và máy chủ web giao tiếp với nhau
  • Trang web là các file được hiển thị trong trình duyệt được gửi bởi máy chủ web
  • Cách thức mà những file đó được gửi đến trình duyệt gọi là HTTP
  • HTTP là viết tắt của cụm từ “Hypertext Transfer Protocol / Giao thức Truyền tải Siêu văn bản”

Đọc thêmHTTP là gì? Nó đóng vai trò thế nào trong thế giới Web