Categories Trình duyệt

HTTP Caching là gì?

HTTP cache là gì

Khi ai đó ghé thăm website, thì mọi thứ mà trang web cần dùng để hiển thị và hoạt động phải lấy từ một số nguồn nào đấy. Tất cả…

Categories Trình duyệt

Tìm hiểu sâu về HTTP Caching

Tìm nạp tài nguyên qua mạng internet vừa chậm, vừa tốn kém. Các phản hồi nặng yêu cầu nhiều vòng lặp khứ hồi (roundtrips) giữa máy khách và máy chủ…

Back to Top