Categories QUIC cloud

Hôm nay quay lại với QUIC Cloud

quay lại với QUIC cloud

Mới hôm nọ tôi vừa mới đặt gói shared hosting của Namecheap, nhìn chung là ổn. Kết hợp với BunnyCDN cho tốc độ không tệ vào ban ngày, tuy nhiên…

Categories CDN QUIC cloud

Mó máy thêm CDN của QUIC.cloud

PS: Nếu web server của bạn là LiteSpeed thì việc tạo cache từ host gốc được đánh giá là đem lại hiệu suất tốt hơn sử dụng CDN của QUIC.…

Back to Top