Tải JavaScript của bên thứ ba hiệu quả hơn

Tối ưu hóa JavaScript của bên thứ ba

Hàng ngoại thì thường chất lượng cao rồi, nhưng đôi khi thuế má vào cũng không ít.

Tránh các cạm bẫy khi sử dụng JavaScript của bên thứ ba (third-party) để cải thiện thời gian tải (load time) và trải nghiệm người dùng (user experience).

Đọc thêmTải JavaScript của bên thứ ba hiệu quả hơn

Hướng dẫn cài đặt plugin CAOS

tùy chỉnh CAOS

Plugin CAOS (Complete Analytics Optimization Suite) là plugin thú vị cho WordPress. Nó giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất (tốc độ) của website bằng cách cho phép bạn tự host mã JavaScript của Google Analytics. Tối ưu hóa analytics đơn giản bằng cách nhập tracking ID của bạn vào và để plugin làm phần còn lại! Nó sẽ đặt đoạn mã cần thiết vào trong header (hoặc footer) của theme và tải file analytics.js lên máy chủ web của bạn. Sau đó file được cập nhật tự động sử dụng hàm wp_cron() tích hợp sẵn trong WordPress.

Đọc thêmHướng dẫn cài đặt plugin CAOS

Hướng dẫn sử dụng plugin Async JavaScript để trì hoãn tải JS trong WordPress

JavaScript

Tác giả Frank Goossens (futtta) có nhiều plugin hỗ trợ tăng tốc WordPress, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Autoptimize (có thể bạn cũng đang dùng đấy ạ!). Nhưng chỉ dùng mỗi plugin đó thì hơi phí, ông còn nhiều plugin khác rất thú vị, làm các nhiệm vụ chuyên sâu hơn nữa trong vấn đề cải thiện tốc độ trang. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một trong các plugin như vậy, nó có tên Async JavaScript, để biết cách trì hoãn và/hoặc tải không đồng bộ JS.

Đọc thêmHướng dẫn sử dụng plugin Async JavaScript để trì hoãn tải JS trong WordPress

Tải JavaScript hiệu quả với defer và async

chạy tiếp sức

Khi bạn tải JavaScript trên trang HTML, bạn cần cẩn thận để không làm ảnh hưởng xấu đến hiệu suất (tốc độ) của trang. Phụ thuộc vào việc bạn đặt đoạn mã JavaScript ở đâucách đặt nó trên trang HTML, sự kết hợp này sẽ ảnh hưởng đến thời gian tải trang (loading time).

Đọc thêmTải JavaScript hiệu quả với defer và async

Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer

loại bỏ javascript chặn hiển thị

Với HTML5, chúng ta có hai thuộc tính boolean mới cho thẻ <script> là: asyncdefer.

Async cho phép thực thi các đoạn mã không đồng bộ và defer cho phép thực thi chỉ khi toàn bộ tài liệu được phân tích cú pháp (parse) xong.

Đọc thêmLoại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer

Các lỗi trong JavaScript – Throw và Try rồi Catch

Các câu lệnh try cho phép bạn thử nghiệm một khối mã lỗi.

Các câu lệnh catch cho phép bạn xử lý các lỗi.

Các câu lệnh throw cho phép bạn tạo ra các lỗi tùy chỉnh.

Các câu lệnh finally cho phép bạn thực thi mã, sau khi trycatch, bất kể kết quả thế nào.

Đọc thêmCác lỗi trong JavaScript – Throw và Try rồi Catch