Categories Lazy load

5 plugin Lazy load ảnh chất lượng

Video giới thiệu về mục đích & một số phương thức lazy load ảnh (PS: video không nói nhiều về plugin, nội dung văn bản bên dưới sẽ nói rõ…

Categories Lazy load

Giới thiệu plugin a3 Lazy Load

Thường thì tôi sẽ dùng luôn tính năng lazy load ảnh, iframe (video, hộp like facebook,...) của plugin cache như LiteSpeed cache, WP-Rocket, Swift Performance. Tuy nhiên vì một lý…

Back to Top