Categories Bảo mật

Top 3 công cụ online tạo mật khẩu mạnh mẽ

Mật khẩu được tạo tự động

Dưới đây Blog Kiến càng sẽ giới thiệu với bạn 3 trang web giúp tạo các mật khẩu mạnh, chúng đều là những ứng dụng trực tuyến và miễn phí hoàn toàn.

1. Strong Password Generator

Cho phép tạo mật khẩu có tối đa 100 ký tự, kết hợp với các ký tự lạ, có thông tin phụ giúp ghi nhớ mật khẩu dễ dàng hơn.
Strong Password Generator
Mật khẩu tạo bằng JavaScript thông qua trình duyệt web nên rất an toàn – nghĩa là mật khẩu này được tạo ngay trên máy tính của chúng ta chứ không phải tạo trên server web rồi mới truyền qua internet.

2. PC Tools Password Generator của Symantec

Cho phép tạo mật khẩu có độ dài từ 8 đến 64 ký tự. Nhiều tùy chọn về các loại ký tự phải có trong mật khẩu. Có thể tạo đến 50 mật khẩu cùng lúc.
PC Tools Password Generator của Symantec

3. Random Password Generator

Cho phép tạo mật khẩu có độ dài từ 6 – 24 ký tự, có thể tạo cùng lúc tới 100 mật khẩu. Kết quả trả về được truyền tới máy tính bởi giao thức bảo mật SSL.
Random Password Generator
Back to Top