Categories Bảo mật

Cách đặt mật khẩu cho file Word

Khóa tài liệu

MS Word có tính năng đặt mật khẩu khá mạnh và thao tác rất đơn giản giúp bạn ngăn chặn tình trạng truy cập trái phép vào tài liệu riêng tư.

Đầu tiên bạn vào File > Info > Protect Document > Encrypt with Password:

Cài đặt mật khẩu cho file Word
Sau đó gõ mật khẩu:
Gõ mật khẩu
Tiếp tục gõ lại mật khẩu:
Gõ lại mật khẩu
Nhấn OK, bạn sẽ thấy biểu tượng sau cho thấy tài liệu đã bị khóa bằng mật khẩu:
Xác nhận đặt mật khẩu thành công
Giờ thì khi truy cập vào tài liệu, nó sẽ đòi mật khẩu:
Đòi mật khẩu mỗi khi truy cập vào tài liệu
Như vậy là xong, mật khẩu đã được thiết lập, nhưng bạn không được quên mật khẩu, nếu quên bạn sẽ phải dùng phần mềm khôi phục mật khẩu rất vất vả mà chưa chắc đã thành công – đặc biệt là với những mật khẩu khó.
Back to Top