Categories Becgie

Firewall hay Tường lửa là gì?

Tường lửa (firewall) là một hệ thống bảo mật có nhiệm vụ giám sát và kiểm soát lưu lượng mạng dựa trên một tập hợp các quy tắc bảo mật…

Categories Becgie CDN

Các kiểu tấn công DDoS khác nhau

Các cuộc tấn công lớp ứng dụng Mục tiêu của cuộc tấn công: Đôi khi được gọi là tấn công DDoS lớp 7 (tham chiếu đến lớp 7 của mô hình OSI), mục…

Categories Becgie CDN

Tấn công DDoS là gì?

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS / Distributed Denial-Of-Service) là một nỗ lực độc hại nhằm phá vỡ lưu lượng truy cập bình thường của một máy…

Back to Top