Categories Nghiên cứu

Cách đọc một bài nghiên cứu [5]

Nghiên cứu tài liệu khoa học 5

Tác giả: David Zureick-Brown Tập trung. Tôi chủ động tắt hầu hết các thông báo trên điện thoại và đặt chế độ "không làm phiền". Tôi không sử dụng mạng…

Categories Nghiên cứu

Cách đọc một bài nghiên cứu [4]

Nghiên cứu tài liệu khoa học 4

Mary Purugganan, Tiến sĩ. maryp@rice.edu Jan Hewitt, Tiến sĩ. jhewitt@rice.edu Dự án Cain cho Kỹ sư và Giao tiếp Chuyên nghiệp Đọc một bài báo khoa học là một nhiệm…

Categories Nghiên cứu

Cách đọc một bài nghiên cứu [3]

Nghiên cứu tài liệu khoa học 3

Trung tâm Viết lách Đại học San José State www.sjsu.edu/writingcenter Được viết bởi Rowan Dunton Cách Đọc Một Bài Nghiên Cứu Việc ngồi xuống để đọc một bài nghiên cứu…

Categories Nghiên cứu

Cách đọc một bài nghiên cứu [2]

Nghiên cứu tài liệu khoa học 2

S. Keshav Trường David R. Cheriton về Khoa học Máy tính, Đại học Waterloo  Waterloo, ON, Canada keshav@uwaterloo.ca TÓM TẮT Các nhà nghiên cứu dành rất nhiều thời gian để…

Categories Miễn phí

70+ tên hay ở nhà cho bé

Tên ở nhà cho bé

Tên ở nhà cho bé là phong tục đặt tên thú vị của nước ta. Đặc điểm chung của nó là những tên ngắn gọn, dễ thương, và không cần…

Categories SEO

Bảng thuật ngữ SEO (của Semrush)

Các thuật ngữ SEO

Link ebook tài liệu này: bang-thuat-ngu-seo.pdf - Danh sách các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chủ đề Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (Search Engine Optimization),…

Categories SEO

Giải thích các thuật ngữ SEO cơ bản (của Moz)

Các thuật ngữ SEO cơ bản

Link tải ebook tài liệu này: cac-thuat-ngu-seo-co-ban-moz.pdf - Nếu bạn đã từng đọc các tài liệu hướng dẫn SEO cơ bản rồi và cảm thấy một số thuật ngữ thật…

Back to Top