Các thuộc tính: Địa chỉ đăng ký: cloudaccess.net;Dung lượng ổ cứng miễn phí: 500MB;1 CPU Core;RAM: 1GB;Vị trí máy chủ: Hoa Kỳ;Webserver: Apache;Test demo: https://freehostpage.cloudaccess.host/ Ưu điểm: Đăng ký nhanh,…

Các thuộc tính: Địa chỉ đăng ký: freehostia.com;Dung lượng ổ cứng miễn phí: 250MB;Traffic: 6GB;MySQL: 1;FTP: 1;Tên miền được phép thêm vào: 5;Backup: 50MB;MySQL storage: 10MB;Control panel: tùy chỉnh;Webserver: Apache;Vị…

Back to Top