Freemium cần phải rõ ràng giữa gói free và premium

Freemium là từ kết hợp giữa từ free và premium, có nghĩa là miễn phí và cao cấp. Nó nói đến các sản phẩm/dịch vụ mà miễn phí với người dùng với tính năng giới hạn, còn ai muốn dùng sản phẩm tốt hơn phải bỏ tiền ra mua hoặc thuê.

Hôm nọ tôi có chê bai đây là kiểu “nửa nạc nửa mỡ” cần tránh, nhưng đó chỉ là một sản phẩm cụ thể mà thôi, chứ mô hình freemium không có lỗi (lỗi ở bạn thân chăng? Có thể hoặc không! Lý do tôi sẽ phân tích cụ thể ngay bên dưới).

Đọc thêm

Miễn phí – có thực sự miễn phí?

Chris Anderson trong cuốn Miễn phí – Tương lai của một mức giá cách mạng, mô tả 4 mô hình miễn phí sau: – Miễn phí 1: Hỗ trợ chéo trực tiếp Đây là hình thức trong đó một sản phẩm được bán nhờ sự kích thích từ một sản phẩm miễn phí khác. Nhiều công ty chấp nhận bán sản phẩm A ở mức hoà vốn hoặc thậm chí lỗ để bán được sản phẩm B với giá hời. King Gillette với dao cạo râu sắc lẹm của ông ta rất nổi tiếng với công thức này.  – Miễn phí …

Đọc thêm