Categories Content marketing

4 kiểu hài hước

hài hước

Bạn tìm kiếm ở sự hài hước điều gì, và phong cách hài hước nào hấp dẫn (appeals) bạn? Nghiên cứu tập trung vào các kiểu hài hước khác nhau…

Categories Content marketing

Cách người dùng đọc trên Web

đọc trên web

Tóm tắt: Họ không đọc. Mọi người ít khi đọc từng từ trên Web; thay vào đó, họ đọc lướt, chọn lấy các từ và câu cụ thể. Trong nghiên…

Back to Top