Categories Thủ thuật

Cách vào chế độ Safe Mode trong Windows 7


Chế độ Safe Mode là chế độ bạn sẽ phải sử dụng khi thực hiện một yêu cầu nào đó mà ở chế độ thông thường không có tác dụng. Đó có thể là quét Virus hoặc xóa File…

Đầu tiên là vào msconfig (Nhấn vào Start, gõ msconfig và Enter):

Msconfig

Sau đó vào tab Boot rồi chọn Safe boot như hình dưới, cuối cùng nhấn OK…

Chế độ Safe boot
Sau khi nhấn OK, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn khởi động lại máy không? Bạn OK để nó khởi động lại và vào chế độ Safe Mode.
Khi làm xong các việc cần thiết ở chế độ Safe Mode, bạn lại vào khu vực Boot và bỏ chọn Safe boot, rồi OK để máy khởi động lại và quay về chế độ thông thường.
Back to Top