Categories CSS

Cách dùng margin và padding trong CSS

Hai thuộc tính CSS đơn giản nhưng ảnh hưởng rất mạnh đến thẩm mỹ của trang là margin và padding. Chúng quan trọng bởi vì bạn sẽ không thể tìm…

Thông thường khi làm việc với form, chúng ta lấy dữ liệu từ thẻ input, texarea, select, radio button và checkbox rồi chuyển nó sang trang php khác để thực…

Categories PHP-MySQL

2 cách chú thích trong PHP

Trong bất cứ ngôn ngữ nào dù đơn giản như HTML hay CSS cho đến phức tạp hơn chút xíu như PHP thì việc chú thích là điều không thể…

Categories PHP-MySQL

Thêm, sửa và xóa dữ liệu trong PHP

Các thao tác thêm sửa xóa dữ liệu trong MySQL bằng cách dùng mã PHP là những bài thực hành hết sức quan trọng. Những kiến thức ở bài này…

Categories PHP-MySQL

Cách viết câu lệnh if trong PHP

Lệnh if trong PHP là lệnh hay được dùng và rất quan trọng. Nó được sử dụng để điều khiển việc thực thi các lệnh dựa trên kết quả TRUE…

Back to Top