Lớp giả first-letter trong CSS

First-letter là lớp giả dùng để lấy ký tự đầu tiên trong thẻ bất kỳ nào đó.

Giả dụ chúng ta có đoạn code sau:

CSS:

h5:first-letter
{
font-size:250%;
color:green;
font-weight:bold;
}

Mã đánh dấu HTML:

<h4>Xin chào đến với Blog Kiến càng</h4>
<h5>Tôi tên là Nguyễn Đức Anh</h5>
<h5>Tôi sống ở Hà Nội, Việt Nam</h5>
<h5>Tôi thích thiết kế web, và các công nghệ liên quan</h5>

Thế thì bất kỳ ký tự đầu tiên nào nằm trong thẻ h5 đều được bôi đậm, có màu xanh và có kích thước gấp 2,5 lần bình thường.

Kết quả:

Xin chào đến với Blog Kiến càng

Tôi tên là Nguyễn Đức Anh
Tôi sống ở Hà Nội, Việt Nam
Tôi thích thiết kế web, và các công nghệ liên quan

Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ thông gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE đều hỗ trợ lớp giả first-letter.


Các thuộc tính có thể áp dụng cho first-letter

 • Thuộc tính font
 • Thuộc tính color
 • Thuộc tính background
 • Thuộc tính margin
 • Thuộc tính padding
 • Thuộc tính border
 • Thuộc tính text-decoration
 • Thuộc tính vertical-align (chỉ khi float là none)
 • Thuộc tính text-transform
 • Thuộc tính line-height
 • Thuộc tính float
 • Thuộc tính clear

Danh sách bộ chọn

Viết một bình luận