Categories CSS

Cách căn giữa ảnh bằng CSS: cứ tưởng thế nào!

Căn giữa chữ rất dễ, bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính text-align: center; là OK.
Còn căn giữa ảnh thì lại không dễ như thế! Đã rất nhiều lần tôi vò đầu bứt tai vì chẳng căn giữa nổi! Thực ra kỹ thuật không có gì đặc biệt, nhưng cần mẹo nhỏ thì mới được. Đấy là đặc điểm chung của mẹo, biết thì rất dễ mà không biết thì khó vô cùng (chém gió tí!)

Giả dụ tôi có cái ảnh như này:

ảnh chưa được căn giữa

Theo mặc định, giống như trên, bức ảnh sẽ dạt về bên trái, vậy làm thế nào để tôi cho nó ra giữa bây giờ?

Cách làm như sau:

1. Đầu tiên trong mã đánh dấu HTML của ảnh, bạn thêm class có tên là cangiua vào (bất kỳ ảnh nào muốn căn giữa thì bạn đều đưa class này vô, dùng class sẽ hợp lý hơn id trong trường hợp này):

<img src="images/o-to.png" class="cangiua"/>

2. Tiếp theo trong CSS bạn thêm mấy dòng sau:

img.cangiua {display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;}

Và đây là kết quả:

ảnh đã được căn giữa

Vậy là xong! Giờ thì căn giữa ảnh thật dễ :))

Có thể bạn muốn đọc thêm bài thuộc tính display trong CSS & margin, padding để hiểu rõ hơn ý nghĩa những dòng code trên.

Xem thêm:

Comments are closed.

Back to Top