News Feed của Facebook là gì?

Một phần News Feed của tôi Vào đề luôn ạ! News Feed là gì? News Feed là nội dung nằm trong cột chính giữa trang chủ Facebook của bạn – một danh sách cập nhật liên tục những câu chuyện từ mọi người và các Trang bạn theo dõi trên Facebook. News feed bao gồm các status, hình ảnh, video, liên kết, hoạt động ứng dụng và like. Đôi khi bạn sẽ thấy xuất hiện cả quảng cáo của các trang fanpage trên News Feed của mình. Làm thế nào News Feed của tôi xác định được đâu là nội dung là …

Đọc thêm