Categories CSS

Selector :after trong CSS

Bộ chọn after trong CSS được dùng để chèn nội dung bất kỳ sau một nội dung của thẻ nào đó.

Ví dụ:

CSS:

p:after
{
content:"(freehost.page)";
}
<h4>Bạn cảm thấy gì?</h4>
<p>Mỗi ngày bạn thức dậy và không uể oải với việc định làm trong ngày, thế thì bạn đã chọn đúng công việc</p>

Đoạn code ở trên sẽ chèn dòng chữ (freehost.page) sau bất kỳ thẻ p nào.


Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ thông gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE đều hỗ trợ Selector :after


Danh sách bộ chọn

Comments are closed.

Back to Top