Categories HTML

Thẻ meta trong HTML

Mộ đoạn code về thẻ <meta> trong tài liệu HTML:

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Hướng dẫn làm web">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="Nguyễn Đức Anh">
</head>

Định nghĩa và cách dùng

Metadata (siêu dữ liệu) là dạng dữ liệu miêu tả về dữ liệu.

Thẻ <meta> cung cấp siêu dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không hiển thị thông tin trên trang cho người dùng thông thường thấy, nhưng với máy và các bọ tìm kiếm chúng được khai thác đầy đủ.

Thẻ meta thường được sử dụng để mô tả trang, từ khoá, tác giả của tài liệu, lần cập nhật cuối cùng và các siêu dữ liệu khác.

Thẻ meta có thể được dùng bởi các trình duyệt (để biết cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), máy tìm kiếm (sử dụng từ khoá – keywords) hoặc bởi các dịch vụ web khác.


Trình duyệt hỗ trợ

Hiện cả 5 trình duyệt lớn đều hỗ trợ thẻ meta.


Các mẹo và một số lưu ý

Thẻ <meta> luôn luôn nằm bên trong thẻ <head>.

Siêu dữ liệu luôn luôn biểu hiện dưới dạng cặp tên / giá trị.

Các thuộc tính nội dung phải được định nghĩa nếu tên hoặc thuộc tính http-equiv được định nghĩa. Nếu cả hai không được định nghĩa, thuộc tính nội dung có thể không được xác định.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính scheme không được hỗ trợ trong HTML5.

HTML5 có một thuộc tính mới là ký tự (charset), giúp cho việc định nghĩa bảng mã dễ dàng hơn trước đây:

  • HTML 4.01:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

  • HTML5:
<meta charset="UTF-8">

Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <meta> không có thẻ đóng.

Trong XHTML, thẻ <meta> bắt buộc phải được đóng đúng cách.


Các ví dụ

Ví dụ 1 – Định nghĩa các từ khoá cho máy tìm kiếm:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript">

Ví dụ 2 – Định nghĩa mô tả cho trang web của bạn:

<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML and CSS">

Ví dụ 3 – Định nghĩa tác giả của trang:

<meta name="author" content="Nguyễn Đức Anh">

Ví dụ 4 – Tải lại trang sau 30 giây:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
charset character_set Xác định loại mã hoá ký tự cho tài liệu HTML
content text Cung cấp giá trị liên kết với http-equiv hoặc thuộc tính tên
http-equiv content-type
default-style
refresh
Cung cấp HTTP header cho thông tin/giá trị của thuộc tính nội dung
name application-name
author
description
generator
keywords
Xác định tên cho siêu dữ liệu
scheme format/URI Không được hỗ trợ trong HTML5

 

Chỉ định scheme để giải thích các giá trị của các thuộc tính nội dung

Comments are closed.

Back to Top