Thẻ dt trong HTML

Ví dụ Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả chi tiết: Kết quả: Coffee Black hot drink Milk White cold drink Định nghĩa và cách dùng Thẻ <dt> định nghĩa một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả. Thẻ <dt> được sử dụng kết hợp với thẻ <dl> (định nghĩa danh sách mô tả) và thẻ <dd> (mô tả mỗi thuật ngữ/tên). Trình duyệt hỗ trợ Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <dt> Có Có Có Có Có Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5 Trong HTML 4.01, thẻ <dt> …

Đọc thêm

Thẻ dl trong HTML

Ví dụ Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả: Kết quả: Coffee Black hot drink Milk White cold drink Định nghĩa và cách dùng Thẻ <dl> định nghĩa một danh sách mô tả. Thẻ <dl> được sử dụng kết hợp với thẻ <dt> (định nghĩa thuật ngữ/tên) và thẻ <dd> (mô tả mỗi thuật ngữ/tên). Trình duyệt hỗ trợ Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <dl> Có Có Có Có Có Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5 Trong HTML 4.01, thẻ <dl> định nghĩa một danh sách được định nghĩa. Trong …

Đọc thêm

Thẻ col trong HTML

Ví dụ Thiết lập màu nền cho ba cột với thẻ <colgroup> và thẻ <col>: Kết quả: ISBN Tên sách Giá 3476896 Zarathustra Đã Nói Như Thế 120 ngàn đồng 5476499 Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng 48 ngàn đồng Định nghĩa và cách dùng Thẻ <col> chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử <colgroup>. Thẻ <col> rất hữu dụng cho việc áp dụng styles cho tất cả các cột, thay cho việc phải lập lại style cho mỗi ô, ở các hàng. Trình duyệt hỗ trợ Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <col> Có Có …

Đọc thêm

Thẻ figcaption trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <figure> để đánh dấu ảnh trong tài liệu. Phần tử <figure> cũng bao gồm cả đoạn chú thích/mô tả thêm: Kết quả: Định nghĩa và cách dùng Thẻ <figcaption> dùng để định nghĩa một mô tả cho phần tử <figure>. Phần tử <figcaption> có thể được đặt ở vị trí đầu và cuối của phần tử <figure> Trình duyệt hỗ trợ Con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng của thể. Phần tử  Chrome  IE FireFox  Safari  Opera <figcaption> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1 Sự …

Đọc thêm

Thẻ figure trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <figure> để đánh dầu một bức ảnh trong tài liệu: Định nghĩa và cách dùng Thẻ <figure> xác định nội dung khép kín (tự nó là đầy đủ), giống như illustrations, biểu đồ, ảnh, danh sách mã, vân vân… Trong khi nội dung của phần tử <figure> là liên quan đến dòng chảy nội dung chính, thì vị trí của nó là độc lập với dòng chảy, và nếu loại bỏ nó phải không ảnh hưởng đến dòng chảy của tài liệu. Trình duyệt hỗ trợ Con số trong bảng chỉ phiên bản trình …

Đọc thêm

Thẻ summary trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <summary>: Kết quả: Copyright 2013 – 2016.  – bởi Nguyen Duc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.Tất cả nội dung và hình ảnh trên website này thuộc sở hữu của Nguyen Duc Anh. Định nghĩa và cách dùng Thẻ <summary> định nghĩa tiêu đề nhìn thấy được cho phần tử <details>. Tiêu đề có thể được click để ẩn hoặc hiện thông tin chi tiết. Trình duyệt hỗ trợ Con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng của phần tử. Phần tử  Chrome …

Đọc thêm

Thẻ div trong HTML

Ví dụ Văn bản trong tài liệu thuộc thẻ div sẽ được hiển thị màu đỏ: Kết quả: Đây là tiêu đề Đây là văn bản. Định nghĩa và cách dùng Thẻ <div> định nghĩa một bộ phận hoặc khu vực trong tài liệu HTML. Thẻ <div> sử dụng nhóm khối-phần tử để định dạng chúng với CSS. Trình duyệt hỗ trợ Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <div> Có Có Có Có Có Các mẹo và chú ý Mẹo: Các phần tử <div> thường sử dụng kết hợp với CSS để tạo bố cục (layout) cho trang web. Chú ý: Theo …

Đọc thêm

Thẻ section trong HTML

Ví dụ Một khu vực trong tài liệu, giải thích WWF nghĩa là gì: Định nghĩa và cách dùng Thẻ <section> định nghĩa khu vực trong một tài liệu, chẳng hạn như các chương, phần đầu, phần chân hoặc bất cứ khu vực nào khác của tài liệu. Trình duyệt hỗ trợ Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <section> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1 Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5 Thẻ <section> là thẻ mới trong HTML5. …

Đọc thêm

Thẻ aside trong HTML

Ví dụ Kết quả: Tôi và gia đình mình ghé thăm Sài Gòn trong mùa hè này. Sài Gòn Sài Gòn là trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực phía nam. Định nghĩa và cách dùng Thẻ <aside> định nghĩa một số nội dung bên cạnh nội dung nó được đặt bên trong. Nội dung bên cạnh cần liên quan đến các nội dung xung quanh. Trình duyệt hỗ trợ Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera <aside> …

Đọc thêm

Thẻ colgroup trong HTML

Ví dụ Thiết lập màu nền cho ba cột với thẻ <colgroup> và thẻ <col>: Kết quả: ISBN Tên sách Giá 3476896 Zarathustra Đã Nói Như Thế 120 ngàn đồng 5476499 Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng 48 ngàn đồng Định nghĩa và cách dùng Thẻ <colgroup> chỉ định một nhóm các cột trong bảng có định dạng như thế nào. Thẻ <colgroup> hữu dụng khi áp định dạng lên toàn bộ các cột, thay vì lặp lại định dạng ở mỗi ô thuộc mỗi hàng. Lưu ý: Thẻ <colgroup> phải là con của phần tử <table>, đứng đằng …

Đọc thêm