Thẻ div trong HTML

Ví dụ

Văn bản trong tài liệu thuộc thẻ div sẽ được hiển thị màu đỏ:

<div style="color:red">
<h3>Đây là tiêu đề</h3>
<p>Đây là văn bản.</p>
</div>

Kết quả:

Đây là tiêu đề

Đây là văn bản.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <div> định nghĩa một bộ phận hoặc khu vực trong tài liệu HTML.

Thẻ <div> sử dụng nhóm khối-phần tử để định dạng chúng với CSS.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<div>

Các mẹo và chú ý

Mẹo: Các phần tử <div> thường sử dụng kết hợp với CSS để tạo bố cục (layout) cho trang web.

Chú ý: Theo mặc định, các trình duyệt luôn thêm ngắt dòng vào trước và sau phần tử <div>. Dù sao, điều này có thể thay đổi được bằng CSS.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính align không hỗ trợ trong HTML5.

Các thuộc tính

Các thuộc tínhGiá trịMô tả
alignleft
right
center
justify
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định lề của nội dung bên trong phần tử <div>

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <div> với các giá trị mặc định sau:

div {
display: block;
}

Viết một bình luận