Thẻ section trong HTML

Ví dụ

Một khu vực trong tài liệu, giải thích WWF nghĩa là gì:
<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>
</section>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <section> định nghĩa khu vực trong một tài liệu, chẳng hạn như các chương, phần đầu, phần chân hoặc bất cứ khu vực nào khác của tài liệu.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<section> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <section> là thẻ mới trong HTML5.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <section> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ

section {
display: block;
}

4 thoughts on “Thẻ section trong HTML”

 1. Em đọc những bài viết của anh cũng nhiều rồi. Em muốn đưa ra ý kiến của em về nội dung bài viết về HTML. Em thấy nội dung cũng giống như những trang web khác, không có gì mới và ví dụ thì không rõ.

  Reply
  • Chào em, em nói đúng, vì đa phần các bài viết về HTML của anh (và nhiều nơi khác) là đi dịch lại từ W3Schools. Nếu có điều kiện (a không hứa trước 100%), anh sẽ chỉnh lại nó sau.

   Reply
 2. thà bạn viết 5 10 bài chất lượng còn 50 100 bài mà không hay …dịch lại thì cũng mất thời gian mà không được gì ….

  Reply

Leave a Comment