Bố cục thông thường của một Website

Nói về bố cục thông thường của một website – hay rõ ràng hơn là bố cục giao diện của nó, có một kiểu bố cục rất phổ biến mà tôi sẽ trình bày dưới đây: Gồm 3 phần: header (đầu trang), content (nội dung của trang) và cuối cùng là footer (chân trang); Header thường bao gồm logo hoặc tên trang và thanh điều hướng cho trang web – chính là menu giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy các chuyên mục – bài viết; Phần Content thường chia làm hai là Left-content (Nội dung bên trái) và Right-content …

Đọc thêm

Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Đây là cấu trúc cơ bản của một trang web mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải: Website bắt đầu bằng thẻ !DOCTYPE: nó không phải là một thẻ HTML nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp trình duyệt biết phiên bản ngôn ngữ HTML nào đang được sử dụng (vì HTML có nhiều phiên bản – bạn có nghe nói đến HTML5 không? đó hiện là phiên bản mới nhất) – qua đó giúp trình duyệt biên dịch mã một cách chính xác; Tiếp theo là thẻ html: Mọi trang web đều bắt đầu bằng thẻ …

Đọc thêm

Phân biệt ID và Class, chúng giống và khác nhau như thế nào trong CSS, cái này mà bạn không nắm rõ là dở đấy!

Về cơ bản ID và Class là giống nhau, đều được dùng là khai báo trong CSS – sự khác biệt nằm ở chỗ, khi khai báo id cho một thẻ nào đó thì tên id đó không được dùng lại nữa – tức là bạn không được khai báo tên đó cho thẻ khác, trong khi đó class thì khai báo một lớp các thẻ và chúng sẽ có cùng chung thuộc tính trong CSS. Ví dụ: Về khai báo sử dụng id: Về khai báo sử dụng class: Khi khai báo trong CSS, thì id sẽ bắt đầu …

Đọc thêm