Categories HTML

Lịch sử hình thành và phát triển của HTML

HTML là chữ viết tắt của từ tiếng Anh: HyperText Markup Language – dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Kỷ nguyên sơ khai của web bắt đầu với HTML, sau đó đến CSS, rồi mới đến các ngôn ngữ lập trình web như JavaScript, PHP, ASP.NET…Tất cả chúng và nhiều thứ khác nữa tạo thành thế giới web nhiệm màu như ngày nay.

Chương này bao gồm một số thông tin sau:

  • World Wide Web bắt đầu như thế nào;
  • Các sự kiện và tình huống dẫn đến sự phổ biến của World Wide Web như hiện nay;
  • HTML phát triển như thế nào từ các ý tưởng trong những năm đầu 1990s;
Tóm tắt
HTML có giai đoạn phát triển gập ghềnh trong bảy năm. Trong thời gian đó, nó được phát triển từ ngôn ngữ đơn giản với một số ít các thẻ tới một hệ thống đánh dấu phức tạp, cho phép các tác giả tạo ra trang web có thể nhảy-múa-ca-hát với ảnh động, âm thanh và tất cả những phương tiện cho các mánh lới quảng cáo.

Chương này sẽ nói cho bạn một số thông tin về Web trong những ngày đầu tiên và về những người, công ty và tổ chức đã đóng góp cho HTML+, HTML 2, HTML 3.2 và cuối cùng HTML 4. (Hiện tại thì chúng ta đã có HTML5 rồi)

Lật lại lịch sử của HTML, nó được khai sinh ở nơi mà có lẽ bạn không ngờ tới, nhưng trước khi tôi tiết lộ thông tin đó cho bạn, hãy thử đoán xem đó là nơi nào?

Có thể bạn đoán nó được khai sinh ở khoa máy tính thuộc trường đại học danh tiếng nào đó? Nhưng thực tế là HTML được sinh ra tại CERN thuộc phòng thí nghiệm châu Âu về Vật Lý Hạt ở Geneva, Thụy Sĩ!

Tim Berners-Lee là người phát minh ra Web, ý tưởng này xuất hiện vào năm 1989 khi Tim làm việc tại phòng dịch dịch vụ điện toán ở CERN. Các nghiên cứu Vật lý thường yêu cầu sự hợp tác của các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới, và để tiện cho việc tra cứu tài liệu, ý tưởng của Tim là tạo ra một nơi để mọi người có thể kết nối vào và từ đó xem các tài liệu khác thông qua các link. Ý tưởng này là đột phá, thông thường, mọi người phải truy cập rồi tải tất cả tài liệu về đọc, nhưng Tim muốn rằng các tài liệu được liên kết chéo với nhau.

Back to Top