Hướng dẫn sử dụng Cloudflare (bản Pro) để tăng tốc website toàn diện

Tăng tốc và duy trì sự ổn định liên tục của website là nhiệm vụ vô cùng quan trọng với người quản trị web. Nếu bạn chọn được hosting hết sức ưng ý rồi (ví dụ Closte) thì việc sử dụng Cloudflare có thể không cần thiết, tuy nhiên nếu bạn gặp một trong các vấn đề sau thì hãy nên cân nhắc dùng nó. Website của bạn tốc độ chậm do hosting ở xa người dùng (ví dụ người dùng web ở Việt Nam, nhưng host thuê bên Hoa Kỳ, và bạn nhận thấy tốc độ web không được …

Đọc thêm