Categories CDN Cloudflare Note

Trang Kiến càng quay về dùng Cloudflare

Thấy CDN mới của QUIC cloud hay quá, tôi chuyển gần hết website về đây, bao gồm cả Chim Cắt. Tuy mới ở bản beta nhưng rất tiềm năng nên mạnh dạn thử cho cả các website quan trọng, kết quả: không thất vọng, nói chung là ổn, chỉ có một chút vấn đề về tốc độ tạo critical CSS và thời gian cập nhật DNS.

Riêng website Kiến càng không hiểu sao không chuyển nổi về QUIC, đã tìm hiểu mọi nguyên nhân có thể nhưng vẫn không sao khắc phục được, thế thôi, dùng Cloudflare gói free cũng được.

Cloudflare hầu như không còn tác dụng trong mùa đứt cáp, nhưng về khía cạnh giảm tải nó vẫn rất OK, và Cf nằm trong nhóm hiếm hoi được xem là CDN miễn phí đúng nghĩa (bên cạnh Jetpack của chính chủ WordPress & Statically.io/bạn có thể dùng làm CDN ảnh miễn phí qua plugin Flying Images). Hầu hết các dịch vụ CDN miễn phí khác về cơ bản chỉ là dùng thử có giới hạn chặt (về thời gian hoặc/và lưu lượng), nên không thể triển khai lâu dài trên website có quy mô tầm trung trở lên.

OK, lâu nay tôi quên bẵng Cloudflare, chỉ dùng làm DNS trung gian, đây là cơ hội để giao du lại với bạn ấy- một ông lớn trong ngành xét trên nhiều khía cạnh.

Trong cái rủi cũng có cái may & hay nữa!

Back to Top