Anycast là một địa chỉ mạng (network addressing) và phương thức định tuyến (routing method) các yêu cầu đến có thể được định tuyến đến nhiều vị trí khác nhau…

Categories CDN Cloudflare

Tính năng CDN của Cloudflare

Mạng lưới máy chủ của Cloudflare

Hôm nọ tôi có hướng dẫn các bạn cách sử dụng Cloudflare, ở bài đó tôi chủ yếu chia sẻ những trường hợp nào nên dùng, và các bước cài…

Bài viết này được dịch từ nguồn chính thức của Cloudflare. Khả năng cải thiện tốc độ web của Automatic Platform Optimization (APO) là kết quả từ việc tận dụng…

Back to Top