Categories Quảng cáo

Minh họa các kiểu quảng cáo khác nhau

minh họa các kiểu quảng cáo

Nielsen Norman Group năm 2017 đã thực hiện nghiên cứu về các kỹ thuật quảng cáo khó chịu nhất đối với người dùng. Một nghiên cứu thật thú vị, nhất là với những người làm trong các lĩnh vực liên quan.

Trong bài viết đó họ có nói đến phương thức nghiên cứu là sử dụng các wireframe cho quảng cáo, một dạng mô hình quảng cáo đơn giản đủ hiểu về mặt cấu trúc nhưng không đi vào chi tiết để tránh ảnh hưởng của thiết kế, thông điệp, thương hiệu lên người tham gia khảo sát.

Cụ thể họ có 23 wireframe, và trong bài viết này mình sẽ up cả lên đây để bạn thấy nó cụ thể là như thế nào. Nielsen Normal Group cũng nói rằng bạn có thể sử dụng (và thậm chí là sửa chữa) các ảnh này để phục vụ cho nghiên cứu của bạn, nhưng cần để nguồn của họ, và dẫn về nghiên cứu gốc.

OK, giờ chúng ta sẽ xem các wireframe cụ thể được sử dụng trong quảng cáo (các bạn để con trỏ chuột vào ảnh để xem hình không có văn bản mô tả).

Lưu ý nhỏ: hình minh họa phía trên cùng không phải là wireframe, các hình bên dưới đây mới là wireframe được dùng trong nghiên cứu.


1. Video bật tự động trên máy bàn (có tùy chọn bỏ qua), với quá trình tải từ hình 1 đến hình 3 như bên dưới

Video bật tự động trên máy bàn
Video bật tự động trên máy bàn
Video bật tự động trên máy bàn

2. Các liên kết bẫy trên máy bàn và thiết bị di động

các liên kết bẫy trên máy bàn
các liên kết bẫy trên di động

3. Quảng cáo intracontent (không sắp xếp lại nội dung)

Quảng cáo intracontent máy bàn
Quảng cáo intracontent trên di động

4. Quảng cáo intracontent trên máy bàn và di động sắp xếp lại nội dung với quá trình tải

Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên máy bàn 1
Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên máy bàn 2
Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên máy bàn 3
Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên di động 1
Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên di động 2
Quảng cáo intracontent sắp xếp lại nội dung trên di động 3

5. Quảng cáo kiểu modal trên máy bàn & thiết bị di động

Quảng cáo kiểu modal trên máy bàn
Quảng cáo kiểu modal trên di động

6. Quảng cáo kiểu nonmodal trên máy bàn

Quảng cáo kiểu nonmodal

7. Quảng cáo kiểu banner ghim ở phía dưới ở máy bàn & di động

banner ghim ở phía dưới trên máy bàn
banner ghim ở phía dưới trên di động

8. Quảng cáo banner ghim phía trên ở máy bàn & di động

quảng cáo banner ghim phía trên ở máy bàn
quảng cáo banner ghim phía trên ở di động

9. Quảng cáo trước khi xem video không có nút bấm bỏ qua trên di động (các hình bên dưới mô tả quá trình tải)

Quảng cáo xem trước video trên di động (không bỏ qua được) 1 Quảng cáo xem trước video trên di động (không bỏ qua được) 2 Quảng cáo xem trước video trên di động (không bỏ qua được) 3


10. Quảng cáo trước khi xem video có nút bấm bỏ qua trên máy bàn, các hình bên dưới mô tả quảng cáo trong quá trình tải
Quảng cáo trước khi xem video có nút bấm bỏ qua trên máy bàn 1 Quảng cáo trước khi xem video có nút bấm bỏ qua trên máy bàn 2 Quảng cáo trước khi xem video có nút bấm bỏ qua trên máy bàn 3


11. Quảng cáo các liên kết liên quan trên máy bàn & di động
Quảng cáo các liên kết liên quan trên máy bàn Quảng cáo các liên kết liên quan trên di động


12. Quảng cáo tiếp thị lại trên máy bàn (3 hình bên dưới)
Quảng cáo tiếp thị lại trên máy bàn 1 Quảng cáo tiếp thị lại trên máy bàn 2 Quảng cáo tiếp thị lại trên máy bàn 3


13. Quảng cáo cột phải trên máy bàn loại tĩnh

Quảng cáo cột phải trên máy bàn

14. Quảng cáo cột phải trên máy bàn loại động
Quảng cáo cột phải trên máy bàn (loại động) quảng cáo cột phải trên máy bàn động 2


15. Quảng cáo trên mạng xã hội ở máy bàn & di động
Quảng cáo trên mạng xã hội (máy bàn) Quảng cáo trên mạng xã hội (di động)

File ảnh gốc bạn tải ở đây (nằm trong thư mục PNG): https://media.nngroup.com/media/articles/attachments/NNGroup-MostHatedAds.zip

File .zip bao gồm:

  • Ảnh PNG của tất cả wireframe được dùng trong nghiên cứu
  • Một file PPT bao gồm các thành phần cơ bản để tạo thành wireframe
  • Một file ReadMe.txt, bao gồm thông tin bản quyền về cách bạn có thể sử dụng các wirefame này

Comments are closed.

Back to Top