Chuyển hướng 301 website cũ về website mới bằng Cloudflare: giúp bạn tiết kiệm thêm chi phí trong một số tình huống

Tôi đã có bài về chuyển hướng 301 tương đối chi tiết về cả lý thuyết lẫn công cụ. Bài viết này thì hướng đến mục tiêu hơi khác. Thông thường chuyển hướng 301 là bạn thao tác trên nền hosting động (có PHP, MySQL), và trong nhiều tình huống, điều này có thể làm đội thêm chi phí vì đa số hosting tính tiền theo (hoặc có giới hạn) số lượng tên miền thêm vào. Cloudflare lúc này như một giải pháp miễn phí thay thế hiệu quả, và hôm nay chúng ta sẽ tìm cách chuyển hướng 301 bằng Cloudflare.

Đầu tiên giả sử bạn có tên miền cũ: old-domain.com, và bạn cần chuyển hướng nó về new-domain.com

Trên Cloudflare bạn cần làm như sau:

  • Trỏ bản ghi A của old-domain về IP của new-domain. Điều này không có ý nghĩa về mặt kỹ thuật nhưng vì bản ghi A của old-domain phải có nội dung nên cách phù hợp là lấy thông tin IP của new-domain cho vào.
  • Bật đám mây màu vàng lên.

Tiếp theo bạn click vào Page Rules bên tay trái, gói miễn phí bạn có 3 Rules, đây sẽ là nơi chúng ta tạo ra quy tắc chuyển hướng.

  • Nhấn vào Create Page Rule.
  • Ở phần URL (required), bạn nhập old-domain.com/*
  • Ở phần Pick a Setting (required), bạn chọn Forwarding URL
  • Select Status Code bạn chọn 301 (tức là bạn chuyển đi hẳn URL đó)
  • Enter destination URL (required) bạn nhập tên miền mới muốn chuyển hướng đến, ví dụ https://new-domain.com/$1

Lưu ý cái * và $1 phải có, và phải theo thứ tự như trên thì việc chuyển hướng mới chính xác. Ngoài ra nếu bạn muốn chuyển hướng website cũ có www, thì ở phần URL (required), bạn nhập www.old-domain.com/*

Thao tác như trên sẽ cho bạn kết quả tương tự với chuyển hướng bằng .htaccess

Tham khảo thêm bài viết này nếu bạn cần thêm thông tin: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/4729826525965-Configuring-URL-forwarding-or-redirects-with-Page-Rules

Cuối cùng thì để kiểm tra lại cho chắc chắn, bạn có thể dùng công cụ như https://www.redirect-checker.org/ xem các chuyển hướng đã được thực hiện hay chưa.

Viết một bình luận