Cách đọc một bài nghiên cứu [3]

Trung tâm Viết lách Đại học San José State

www.sjsu.edu/writingcenter

Được viết bởi Rowan Dunton

Cách Đọc Một Bài Nghiên Cứu

Việc ngồi xuống để đọc một bài nghiên cứu học thuật (academic research paper) là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn không chỉ cần đọc bài viết, mà còn phải hiểu nó, để sử dụng cho nghiên cứu của chính bạn. May mắn thay, có nhiều chiến lược bạn có thể sử dụng để làm cho quá trình đọc và hiểu một bài nghiên cứu trở nên hiệu quả hơnít gây khó chịu. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn qua các mẹo cho từng giai đoạn của quá trình đọc, từ trước khi bạn đọc cho đến sau khi bạn đã đọc xong.

Các Giai Đoạn Đọc Khác Nhau

Việc đọc có thể được chia thành ba giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc, và sau khi đọc. Mỗi giai đoạn đều quan trọng để hiểu biết hoàn chỉnh về bất kỳ văn bản nào, nhất là các bài nghiên cứu chuyên sâu.

Trước Khi Bạn Đọc

Trước khi bạn ngồi xuống với bài nghiên cứu, hãy dành một chút thời gian để tạm dừng và suy ngẫm về một số câu hỏi chủ chốt.

 • Tại sao tôi lại đọc bài báo này?
 • Tôi cần làm gì với bài báo này?
 • Tôi đã biết những gì về chủ đề này và tôi hy vọng sẽ học được gì trong bài nghiên cứu này?

Câu trả lời của bạn cho câu hỏi đầu tiên, sẽ là một phần câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Bạn có thể cần đọc một bài báo để sử dụng cho lớp học hoặc để hoàn thành nghiên cứu của mình. Do đó, bạn có thể sử dụng bài viết để trả lời các câu hỏi bài tập, tham gia thảo luận trên diễn đàn, hoặc cung cấp hỗ trợ cho các luận điểm và phân tích trong bài nghiên cứu của chính bạn.

Bạn muốn tự hỏi bản thân những câu hỏi này vì chúng sẽ hướng dẫn cách bạn tương tác với bài nghiên cứu, cũng như nhắc nhở bạn rằng có một lý do tại sao bạn đang đọc nó.

Trong Khi Đọc

Rất có khả năng bạn sẽ phải đọc bài viết nhiều lần để hiểu hoàn toàn nội dung của nó. Vì vậy, đừng lo lắng trong lần đọc đầu tiên. Bạn không thể hiểu hết ngay lập tức, và điều đó là chuyện bình thường. Thực tế, điều này còn được mong đợi.

Trong lần đọc bài báo lần đầu tiên, hãy chú ý nhiều nhất vào các phần quan trọng của mọi bài nghiên cứu, chúng là: tóm tắt (abstract), mở đầu / giới thiệu (introduction), và kết luận (conclusion).

 • Phần tóm tắt là nơi tác giả (hoặc các tác giả) sẽ tổng kết toàn bộ bài nghiên cứu. Bức tranh tổng thể này của bài báo sẽ thiết lập phạm vi, câu hỏi nghiên cứu, kết quả và kết luận của nó. Khi đọc tóm tắt, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Bài viết hay nghiên cứu này nói về vấn đề gì? Một hoặc hai phát hiện chính hay kết quả là gì? Những kết luận nào đã được rút ra? Bài viết này liên quan hay có mối quan hệ như thế nào với đề tài nghiên cứu của tôi?
 • Phần giới thiệu trình bày câu hỏi nghiên cứu, thông tin nền tảng cơ bản và luận đề. Nó thường bao gồm các thuật ngữ, từ vựng có ý nghĩa quan trọng xuyên suốt bài viết. Khi đọc phần giới thiệu, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Câu hỏi nghiên cứu là gì? Luận đề là gì? Có những thuật ngữ hay từ khóa nào ở đây mà tôi cần tra cứu không?
 • Phần kết luận tổng kết các phát hiện chính và cách giải thích của chúng, thảo luận xem các câu hỏi nghiên cứu đã được trả lời hay không, và đề cập đến những hạn chế của nghiên cứu, cũng như đưa ra các khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai. Khi đọc phần kết luận, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Tác giả (hoặc các tác giả) đã giải thích các phát hiện và kết quả như thế nào? Những giới hạn của nghiên cứu là gì? Những khuyến nghị được đưa ra là gì?

Hãy đọc kỹ những phần này để có được một nền tảng vững chắc cho phần còn lại của bài báo. Ngoài ra, chú ý đến bất kỳ từ hoặc cụm từ nào không quen thuộc – bạn sẽ muốn tra cứu chúng sau khi bạn đã đọc xong.

Hãy nghỉ ngơi một chút (take a step back from the paper) trước khi bạn quay lại đọc lần thứ hai. Điều này sẽ cho não bạn thời gian để bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn vừa đọc. Khi bạn cảm thấy mình đã được làm mới, hãy quay lại để đọc kỹ lần nữa. Lúc này, bạn sẽ đào sâu vào trọng tâm của bài báo: phần đánh giá tổng quan các nghiên cứu (literature review), phương pháp luận (methodology), kết quả (results) và thảo luận (discussion), những phần cụ thể và chứa nhiều chi tiết hơn.

 • Phần đánh giá tổng quan các nghiên cứu nói về những gì đã được biết đến trong chủ đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu. Nó trình bày các nghiên cứu trước đây và chỉ ra vị trí của nghiên cứu hiện tại trong bối cảnh đó. Khi đọc phần đánh giá tổng quan các nghiên cứu, hãy suy ngẫm về những câu hỏi sau: Điều gì đã được biết đến trong chủ đề này? Bài báo này đang cố gắng bổ sung điều gì vào chủ đề? Nghiên cứu của tôi phù hợp như thế nào với những công trình nghiên cứu hiện có?
 • Phần phương pháp luận trình bày cách thông tin được thu thập cho bài báo. Trong khi đọc qua mô tả phương pháp luận, hãy suy ngẫm về những câu hỏi sau: Họ đã sử dụng những phương pháp luận nào (định tính hay định lượng)? Có giới hạn nào không trong thông tin họ thu thập? Tôi có thể sử dụng các phương pháp tương tự cho nghiên cứu của mình không?
 • Phần kết quả liệt kê các kết quả và phát hiện của nghiên cứu, giải thích những kết quả nào là có ý nghĩa, và rút ra các mối liên kết. Khi đọc phần kết quả, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Tác giả đã tìm thấy những kết quả nào có ý nghĩa? Bạn rút ra những kết luận gì từ những kết quả đó? Những kết quả này có hỗ trợ cho câu hỏi nghiên cứu không?
 • Phần thảo luận có thể có hoặc không. Đôi khi, nó được bao gồm luôn trong phần kết luận. Một phần thảo luận cụ thể sẽ đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của các kết quả, giải thích cách chúng liên kết với các nghiên cứu khác, và có thể đề xuất các ứng dụng thực tế cho các kết quả. Khi đọc phần thảo luận, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Có những mối liên kết nào giữa các kết quả? Các kết quả có phù hợp hoặc đồng thuận với các nghiên cứu trước đó không? Có ứng dụng nào cho các kết quả không?

Bạn cũng sẽ muốn ghi chú lên văn bản từ lần này. Có rất nhiều cách khác nhau để ghi chú. Bạn có thể viết ghi chú ở lề, làm nổi bật từ và cụm từ, sử dụng giấy ghi việc (post-its) hoặc giấy dính (sticky), và/hoặc gạch chân, khoanh tròn các phần khác nhau của bài báo. Không có “cách đúng” để ghi chú; bạn sẽ muốn tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình.

Việc tránh ghi chú quá mức là điều quan trọng. Thường thì chúng ta ghi chú một cách ngẫu nhiên, đánh dấu những gì trông có vẻ quan trọng hoặc những gì chúng ta nghĩ rằng có thể muốn xem lại sau. Tuy nhiên, đây không phải là cách hiệu quả để tương tác với bài nghiên cứu. Hãy chỉ dành việc ghi chú cho những thông tin đáng chú ý hoặc quan trọng. Nếu bạn đánh dấu, khoanh tròn, hoặc ghi chép mọi thứ, thì việc ghi chú sẽ mất đi giá trị của nó. Thay vào đó, hãy ghi chú một cách có ý thức dựa trên những câu hỏi bạn đã tự đặt ra trước khi bắt đầu đọc.

Chẳng hạn, nếu bạn đang đọc bài viết cho một bài assignment trên lớp với vài câu hỏi về mẫu dữ liệu của bài viết, kết quả đáng chú ý và hạn chế của nó, thì bạn sẽ muốn tập trung ghi chú vào những phần của bài viết nói về mẫu, kết quả và hạn chế. Tương tự, nếu bạn đang đọc một bài báo để tích hợp vào phần đánh giá tổng quan nghiên cứu, hãy tìm kiếm những phần liên quan đến nghiên cứu của bạn mà chúng có cung cấp thông tin nền hoặc thông tin lịch sử quan trọng.

Sau Khi Đọc

Sau lần đọc đầu tiên của bạn, hãy tra cứu những từ vựng không quen thuộc hoặc thuật ngữ chuyên ngành. Làm quen với những từ này, và chắc chắn rằng bạn hiểu cách chúng thường được sử dụng. Điều này sẽ làm cho những lần đọc sau này của bạn ít khó khăn hơn.

Khi bạn đã đọc bài báo đủ nhiều lần và cảm thấy thoải mái với nội dung, hãy thử viết lại những yếu tố chính bằng lời của bạn. Xem liệu bạn có thể viết lại luận đề và kết luận mà không cần nhìn vào bài báo không. Nếu kết quả bạn viết ra gần giống với luận đề và kết luận thực tế, bạn đã hiểu rõ về nội dung. Nếu bạn sai lệch, không sao cả, hãy cân nhắc xem lại bài báo và quan sát kỹ lưỡng hơn vào luận đề và kết luận của nó.

Cuối cùng, hãy bắt đầu suy nghĩ về cách bạn có thể sử dụng những chú thích mà bạn đã làm. Bạn muốn sử dụng thông tin trong bài viết như thế nào? Có trích dẫn nào bạn có thể sử dụng hoặc câu nào bạn có thể diễn giải lại? Có đoạn văn nào bạn đã đánh dấu chấm hỏi mà bạn muốn tìm hiểu lại không?

Hoạt động: Luyện Đọc Một Bài Nghiên Cứu

Truy cập Google Scholar hoặc cơ sở dữ liệu thư viện mà bạn thường xuyên sử dụng. Tìm một bài viết về chủ đề nhận được nhiều quan tâm và chú ý trong lĩnh vực của bạn (ví dụ, xu hướng lượng cá thể gấu đen cho ngành học môi trường hoặc in 3D cho kỹ thuật cơ khí). Cân nhắc chọn các bài viết từ các tạp chí được bình duyệt (peer reviewed journals), mà bạn có thể tìm kiếm bằng cách áp dụng bộ lọc. Sử dụng các mẹo và câu hỏi từ tài liệu này, liệu bạn có hiểu được câu hỏi nghiên cứu, luận đề, kết quả và kết luận được trình bày trong bài viết đó không?

Dưới đây là một số gợi ý hướng dẫn:

 • Khi bạn đọc phần tóm tắt và phần giới thiệu, hãy tự hỏi những câu hỏi sau: Liệu tôi cần tra cứu từ vựng nào không? Tôi có thể viết lại luận đề theo cách của mình được không? Những câu hỏi nào đang được đặt ra?
 • Khi bạn đọc phần thảo luậnkết luận, hãy tự hỏi những câu hỏi sau: Những kết quả chính là gì? Tôi có thể viết lại những kết luận chính theo cách của mình được không? Làm thế nào tôi có thể sử dụng thông tin này để trả lời các câu hỏi hoặc bao gồm trong nghiên cứu của riêng mình?
 • Khi bạn ghi chú, hãy kiểm tra xem bạn cần ghi chú những và lý do tại sao. Hãy nhớ rằng, việc ghi chú với một mục đích rõ ràng sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc ngẫu nhiên highlight các đoạn trích dẫn hay dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

 • “Reading Research Effectively.” USC Libraries Research Guides, 11 Jan. 2022, https://libguides.usc.edu/writingguide/readingresearch
 • “Strategies for Reading Academic Articles.” George Mason University Writing Center, n.d.,        https://writingcenter.gmu.edu/guides/strategies-for-reading-academic-articles
 • “Library Research Methods: Read & Evaluate.” LibGuides at Conrad N. Hilton Library, 24 May 2021, https://library.culinary.edu/research/read
 • Rugaber, Spencer. “How to Read a Research Paper.” Georgia Institute of Technology, 30 August 2006, https://www.cc.gatech.edu/fac/Spencer.Rugaber/txt/researchPaper.html
 • Hudson-Barr, Diane. “How to Read a Research Article.” Journal for Specialists in Pediatric Nursing, vol. 9, no. 2, summer 2004, pp. 70-72. Wiley Online, https://doi.org/10.1111/j.1088-145X.2004.00070.x

Phiên bản PDF để tiện lưu trữ: kiencang.net/wp-content/uploads/2023/12/cach-doc-bai-nghien-cuu-3.pdf

Bản gốc: https://www.sjsu.edu/writingcenter/docs/handouts/HowtReadaResearcPaper.pdf

Viết một bình luận