Cách đọc một bài nghiên cứu [5]

Tác giả: David Zureick-Brown Tập trung. Tôi chủ động tắt hầu hết các thông báo trên điện thoại và đặt chế độ “không làm phiền”. Tôi không sử dụng mạng xã hội khi làm việc và (cần nhấn mạnh lại) tôi không kiểm tra email để tránh bị phân tâm (công việc mới sẽ xuất hiện, và nếu tôi không thể dành ra 10–20 phút để xử lý, nó sẽ còn đó và gây xao lãng). Bất kỳ email nào liên quan đến dự án chung đều được tạo thành file PDF và đưa vào thư mục liên quan đến …

Đọc thêm

Cách đọc một bài nghiên cứu [4]

Mary Purugganan, Tiến sĩ. maryp@rice.edu Jan Hewitt, Tiến sĩ. jhewitt@rice.edu Dự án Cain cho Kỹ sư và Giao tiếp Chuyên nghiệp Đọc một bài báo khoa học là một nhiệm vụ phức tạp. Cách tồi tệ nhất để tiếp cận nhiệm vụ này là xem nó như việc đọc một quyển sách giáo khoa—bạn đọc từ tiêu đề đến phần tài liệu tham khảo, tiêu hóa từng từ, một cách máy móc mà không suy ngẫm (reflection) hay phê bình (criticism). Thay vì làm như vậy, bạn nên bắt đầu bằng cách đọc lướt (skimming) qua bài báo để nhận …

Đọc thêm

Cách đọc một bài nghiên cứu [3]

Trung tâm Viết lách Đại học San José State www.sjsu.edu/writingcenter Được viết bởi Rowan Dunton Cách Đọc Một Bài Nghiên Cứu Việc ngồi xuống để đọc một bài nghiên cứu học thuật (academic research paper) là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn không chỉ cần đọc bài viết, mà còn phải hiểu nó, để sử dụng cho nghiên cứu của chính bạn. May mắn thay, có nhiều chiến lược bạn có thể sử dụng để làm cho quá trình đọc và hiểu một bài nghiên cứu trở nên hiệu quả hơn và ít gây khó chịu. Tài liệu này sẽ …

Đọc thêm

Cách đọc một bài nghiên cứu [2]

S. Keshav Trường David R. Cheriton về Khoa học Máy tính, Đại học Waterloo  Waterloo, ON, Canada keshav@uwaterloo.ca TÓM TẮT Các nhà nghiên cứu dành rất nhiều thời gian để đọc các bài báo nghiên cứu (research paper). Tuy nhiên, kỹ năng này hiếm khi được dạy, dẫn đến nhiều nỗ lực bị lãng phí. Bài viết này trình bày phương pháp đọc ba lần (three-pass method) thực tế và hiệu quả để đọc các bài nghiên cứu. Tôi cũng mô tả cách sử dụng phương pháp này khi cần thực hiện khảo cứu tài liệu (literature survey). Phân loại …

Đọc thêm

Cách đọc một bài nghiên cứu [1]

Về sau trong học kỳ, chúng ta sẽ bàn về cách viết một bài nghiên cứu. Tuy nhiên, để bắt đầu khóa học, chúng ta sẽ xem xét cách đọc một bài nghiên cứu (research paper). Cuộc thảo luận này giả định rằng bạn có lý do chính đáng để đọc kỹ một bài nghiên cứu – chẳng hạn, việc tôi giao cho bạn một bài nghiên cứu (có lẽ) là lý do tốt để bạn đọc nó. Bạn cũng có thể cần phải đọc kỹ một bài nghiên cứu nếu bạn được yêu cầu phản biện (đánh giá / …

Đọc thêm