Categories HTML

Thẻ span trong HTML – nhiều thú vị bất ngờ

Thẻ span là thẻ khá đặc biệt trong HTML, theo mặc định đoạn văn bản trong cặp thẻ span không bị thay đổi bất cứ điều gì – do vậy nó còn được gọi là thẻ trung tính. Sự thay đổi chỉ xảy đến khi bạn tác động đến thẻ span thông qua CSS. Ngoài ra thẻ này nằm trong nhóm inline.

Điểm mạnh của thẻ span chính ở tính chất trung tính của của nó. Giờ chúng ta tiến hành một số thí nghiệm sau, đầu tiên bạn hãy làm cho từng chữ bên dưới có màu với tên tương ứng của nó:

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh là 3 màu của đèn tín hiệu giao thông.

Nếu 3 chữ màu đỏ, màu vàng, màu xanh đứng ở 3 dòng khác nhau thì sự việc rất đơn giản, bạn sẽ cho nó vào cặp thẻ <p> rồi định style cho từng thẻ với màu theo yêu cầu. Tuy nhiên, vấn đề khó là ở chỗ, 3 chữ đó phải trên cùng một dòng. Đây là lúc ta cần dùng thẻ span. Mẫu code cho đoạn trên:

<p><span style="color: red;">Màu đỏ</span>, <span style="color: yellow;">màu vàng</span>, <span style="color: blue;">màu xanh</span> là 3 màu của đèn tín hiệu giao thông.</p>

Và đây là kết quả:

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh là 3 màu của đèn tín hiệu giao thông.

Nếu bạn không thêm thuộc tính style và định giá trị màu sắc trong thẻ span thì không có điều gì xảy ra cả. Giờ chúng ta muốn chữ “đèn tìn hiệu giao thông” có size to hơn thì làm thế nào? Bạn cũng làm tương tự thôi, chỉ khác là thay vì xài style màu ta dùng style font-size. Đây là kết quả:

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh là 3 màu của đèn tín hiệu giao thông.

Comments are closed.

Back to Top