Categories HTML

Thẻ doctype và HTML: cặp đôi hoàn cảnh!

Thẻ <!DOCTYPE> không phải là một thẻ HTML, nhưng nếu buộc phải chọn 3 thẻ quan trọng nhất trong một trang HTML thì với tôi <!DOCTYPE> luôn chiếm một vị trí chắc chắn.

Đặc điểm của thẻ <!DOCTYPE>:

  • Được dùng để thông báo cho trình duyệt biết phiên bản ngôn ngữ HTML nào đang được sử dụng, nhờ đó trình duyệt biên dịch mã được chính xác;
  • Rất quan trọng nhưng lại ít khi được để ý, đặc biệt là với người mới viết HTML;
  • Luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong trang HTML – trước cả thẻ mở <html>, và thường được hiển thị mờ hơn so với các dòng code;
  • Nếu không khai báo DOCTYPE thì trang HTML đơn giản vẫn hiển thị được, nhưng nếu trang HTML có code nhiều và phức tạp mà không có DOCTYPE thì thường dẫn tới tình trạng hiển thị không thống nhất và/hoặc hiển thị lỗi;
  • Mã khai báo DOCTYPE tương đối khó nhớ và dài dòng, trừ DOCTYPE của HTML5 thì lại rất đơn giản;
  • Đa số các phần mềm để gõ code HTML như Adobe Dreamweaver hay Komodo Edit đều tạo sẵn DOCTYPE cho bạn;

Giờ ta hãy xem thẻ DOCTYPE của một số trang web:

DOCTYPE trang web của hãng phần mềm Adobe
DOCTYPE trang web của Google
DOCTYPE trang web báo điện tử Vnexpress

Tiếp đến ta sẽ xem có những loại DOCTYPE nào và mẫu code cụ thể:

Phiên Bản Mẫu Code
HTML 5  <!DOCTYPE html>
HTML 4.01 Strict <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>
HTML 4.01 Frameset <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>
XHTML 1.0 Strict  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
XHTML 1.0 Transitional  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
XHTML 1.0 Frameset  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”>
XHTML 1.1  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”>

Đọc đến đây có thể bạn lại muốn hỏi là tại sao lại có nhiều phiên bản HTML đến vậy?

Câu trả lời là, cũng giống như phần mềm thường được sửa chữa, bổ sung, cập nhật làm cho nó có nhiều phiên bản thì HTML cũng vậy, nó cũng được thay đổi, bổ sung.

Back to Top