Thẻ source trong HTML

Một file audio với nguồn là hai file. Trình duyệt sẽ chọn file nào (hoặc bất kỳ nếu nó hỗ trợ cả hai) mà nó hỗ trợ:

<audio controls>
<source src="ducanhplus.ogg" type="audio/ogg">
<source src="ducanhplus.mp3" type="audio/mpeg">
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
</audio>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <source> được sử dụng để chỉ định nhiều nguồn media (đa phương tiện) cho các thẻ media như <video><audio>.

Thẻ <source> cho phép bạn chỉ định các file video/audio thay thế khác mà trình duyệt có thể lựa chọn, dựa trên định dạng media hoặc mã code mà nó hỗ trợ.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Element Chrome IE FireFox Safari Opera
<source>4.09.03.54.010.5

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <source> là thẻ mới trong HTML5.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
mediamedia_queryChỉ định định dạng của media nguồn
srcURLChỉ định URL của file nguồn
typemedia_typeChỉ định định dạng media của file nguồn

Viết một bình luận