Categories Cache

So sánh tính năng các plugin cache cho WordPress

cân đo đang đếm

Vài lời của người dịch: đây là bài dịch từ website của LiteSpeed. Dù vậy công bằng mà nói LiteSpeed Cache quả thực là plugin cache tốt nhất trên thị trường. Hiện chỉ 2 plugin có thể cạnh tranh với nó là WP-Rocket và Swift Performance, nhưng cũng chỉ trên thị trường người dùng thông thường, còn cấp độ doanh nghiệp thì LiteSpeed cache vượt trội hơn hẳn.

Chú thích:

  • v: nghĩa là có
  • x: nghĩa là không
  • $: nghĩa là phải mua
Tính năng LiteSpeed Cache WP Super Cache W3 Total Cache WP Rocket WP Fastest Cache
CACHING
Cache trang tĩnh hoàn toàn v v v $ v
Hỗ trợ cache phía trình duyệt v x v $ x
Tích hợp chặt chẽ với máy chủ v x x x x
Cache cho người dùng đã đăng nhập v v v $ v
Cache nội dung riêng tư v x x x x
Tách riêng cache cho di động v v v $ $
Lựa chọn một số URL không cần tối ưu hóa v x v v v
Lên lịch định kỳ xóa cache của các URL cụ thể v x x x x
“Xóa cache thông minh” dựa trên thẻ tag v x x x x
Xây dựng trước cache Có nếu được máy chủ cho phép v v $ v
Cache cho di động / AMP v x x x x
TỐI ƯU HÓA CHO WORDPRESS
Rút gọn HTML v x v $ v
Tối ưu cơ sở dữ liệu v x x $ $
Loại bỏ chuỗi truy vấn (query strings) v x v $ x
Loại bỏ Google Fonts v x x $ v
TỐI ƯU CSS / JS
Phân phối qua CDN v v v $ v
Sử dụng wildcard trong hỗ trợ CDN v x x x x
Rút gọn / gộp CSS v x v $ v
CSS HTTP/2 Push v x v x x
Tải CSS không đồng bộ v x x $ x
Tạo citical CSS v x x $ x
Rút gọn JavaScipt v x v $ $
Gộp JavaScript v x v $ v
JavaScript HTTP/2 Push v x v x x
Defer JavaScript (trì hoãn tải tải JS) v x x $ v
TỐI ƯU ẢNH
Tối ưu ảnh v x x x $
Hỗ trợ ảnh định dạng WebP v x x x x
Lazy load ảnh v x x $ x
Lazy load iframes v x x $ x
Ảnh giữ chỗ LQIP v x x x x
CACHING NÂNG CAO
Caching Object (Redis, memcache) v x x x x
Cache thay đổi theo nhóm người dùng, vị trí địa lý, đồng tiền, vân vân v x x x x
Hỗ trợ Cache Vary v x x x x
Cache REST API v v x x $
Edge Side Includes (ESI) v x x x x
HỖ TRỢ & KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
Hỗ trợ WordPress multi-site v v v $ x
Hỗ trợ đa ngôn ngữ WPML v v v $ x
Chi phí plugin FREE* FREE FREE/PAID PAID FREE / PAID
Chi phí hỗ trợ FREE / PAID FREE PAID PAID FREE / PAID
Chi phí tối ưu ảnh FREE FREE PAID PAID FREE / PAID

(*) yêu cầu Licensed cho LiteSpeed Web Server kèm với Module Cache.

Thông thường các plugin cache WordPress dành cho những người mới đang tìm cách tăng tốc trang web trên hosting không mạnh. LiteSpeed Cache đủ thân thiện đáp ứng các yêu cầu đó, nhưng cũng bao gồm rất nhiều tính năng cho người dùng giàu kinh nghiệm, kỹ năng khám phá. Cho dù là bạn đang dùng share host hay là có máy chủ riêng với tài nguyên không giới hạn, plugin LiteSpeed Cache MIỄN PHÍ có thể tối ưu hóa cho toàn bộ trang, và giúp nó đạt được tốc độ kỷ luc!

So sánh về hiệu suất

Số lượng request trung bình có thể xử lý mỗi giây
Số lượng request trung bình có thể xử lý mỗi giây

(Dịch từ bài viết: Compare LiteSpeed Cache to Other WordPress Plugins)

PS: Bạn nào đọc xong mà thích dùng LiteSpeed có thể tham khảo thêm bài cách cài đặt plugin LiteSpeed Cache.

Comments are closed.

Back to Top