Categories Cache Swift Performance

Mẹo vặt để tạo bảng link cần warmup (tạo trước cache) trong plugin Swift Performance

Bình thường thì tôi nhận thấy plugin Swift Performance tự động tạo được bảng warmup gồm các đường link quan trọng trên website cần tạo trước cache. Mục đích của việc tạo trước cache (prebuild cache) là để kể cả những người vào trang lần đầu vẫn có được tốc độ cao nhất có thể, nhờ cache đã được tạo sẵn cho họ rồi.

Tuy nhiên, đôi khi một số website vì lý do nào đó bảng link tạo trước cache này lại không có (có thể vì Swift không lấy được file sitemap.xml). Để đỡ mất thời gian phải vào từng trang để Swift Performance nhận biết từng link thì bạn có thể dùng mẹo sau đây để giúp Swift biết các link trên web.

Bạn truy cập vào website brokenlinkcheck.com rồi nhập trang chủ của bạn vào rồi nhấn Find broken links. Trang này mục đích chính là để tìm liên kết gãy, ở đây tôi tận dụng nó như một khách viếng thăm ảo. Số lượng trang miễn phí của Broken Link Check lên đến 3000, nên sẽ rất thoải mái để mọi người lục tung toàn bộ các link trên web.

OK, bạn chỉ phải chạy một lần như này thôi, các lần sau Swift đã ghi nhớ các link trên trang rồi, và khi bạn bật tính năng tự động tạo trước cache, nó sẽ dựa trên các link này để tạo sẵn cache.

Back to Top