Thẻ style trong HTML – kẻ thuê trang điểm tại gia!

Cũng giống như đa số các thẻ HTML khác, thẻ <style> bắt đầu với thẻ mở và kết thúc bằng thẻ đóng, tuy nhiên, vị trí đặt thẻ style thì có đôi chút đặt biệt, thẻ này phải được lồng bên trong thẻ <head> (giờ đây quy định này đã lỏng hơn rồi).

Code mẫu:

<html>
<head>
<style type="text/css">
h2 {color:red; font-size:24px}
p {color:black;}
</style>
</head>

<body>
<h2>Tiêu đề bài viết</h2>
<p>Nội dung bài viết</p>
</body>
</html>

Kết quả của đoạn code trên:

Tiêu đề bài viết

Nội dung bài viết

Đặc điểm của thẻ style:

  • Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.
  • Thẻ mở có thêm đoạn code: type=”text/css” để xác định nó được dùng vào việc định kiểu CSS (trang điểm!).
  • Mức tác động của thẻ style thì chỉ tại trang đó, có nghĩa là các trang khác sẽ không chịu ảnh hưởng.
  • Một trang web được phép có nhiều cặp thẻ style.
  • Cách viết style ở trên còn gọi là style nhúng.
  • Nếu muốn style tác dụng đến nhiều trang web cùng một lúc thì phải sử dụng style liên kết (sử dụng thẻ <link>).
  • Style cục bộ / nội tuyến ghi đè lên style nhúng, style nhúng ghi đè lên style liên kết.

Xem thêm: ba cách dùng CSS để điều chỉnh style cho trang web.

Viết một bình luận