Categories Hosting

Sửa lỗi không up được file hoặc plugin nặng lên WordPress (trong CyberPanel)

Có lần tôi cần tải lên plugin Swift Performance để dùng nhưng khi up lên WordPress thì gặp lỗi này.

không up được plugin

Nhìn thì có thể hiểu ngay là file của tôi (hơn 4 MB) đã quá kích cỡ tối đa được quy định trong file php.ini

Còn khi up ảnh cỡ lớn, tôi cũng gặp lỗi tương tự: This file exceeds the maximum upload size for this site.

không up được ảnh lên

Cách 1: Mời bạn xem video


Cách 2: Để sửa lỗi này bạn cần tìm file php.ini và chuyển upload_max_filesize = xM theo kích cỡ mà bạn mong muốn, trong đó x là kích cỡ file tối đa mà bạn cho phép.

Ví dụ nếu bạn để:

 upload_max_filesize = 10M

Thì điều đó có nghĩa là bạn cho phép trang tải lên tối đa 10MB một file.

Còn về CyberPanel, mặc định họ để kích cỡ này là 2MB, để chỉnh sửa bạn làm như sau.

Bên tay trái bạn vào PHP > Edit PHP Configs > Advanced > Select PHP > Chọn phiên bản PHP mà website của bạn đang dùng.

Tìm đến dòng upload_max_filesize và chỉnh kích cỡ mà bạn muốn. Cuối cùng nhấn Save Changes để lưu thay đổi.

chỉnh sửa upload_max_filesize

Chúc vui.

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Back to Top