3 mật khẩu cần biết cách lấy khi dùng CyberPanel

Mật khẩu rất quan trọng, với những cái khó nhớ (mà không thể đổi sang dạng dễ nhớ) bạn nên lưu chúng ở đâu đó để khi cần có thể copy-paste.

Với CyberPanel có ba cấp độ mật khẩu cần biết sau.

Xem video nếu bạn muốn:


  • Mật khẩu của VPS mà bạn vừa tạo (để truy cập vào Console- màn hình đen)

Một số VPS tạo tự động mật khẩu này cho bạn chẳng hạn như Vultr, một số để bạn tự chọn, chẳng hạn như DigitalOcean.

Ví dụ ảnh dưới đây là mật khẩu để vào console VPS trên Vultr. User mặc định thường là root.

mật khẩu để vào VPS trên Vultr

  • Mật khẩu để vào trang quản trị CyberPanel qua cổng 8090

User mặc định của nó là admin. Và trong quá trình cài đặt CyberPanel, có thể bạn sẽ được nhắc thiết lập mật khẩu cho nó, thường để là mặc định 1234567, rồi bạn đổi cái này sau cũng được.

Trường hợp bạn quên mật khẩu ở phần này hoặc mật khẩu do hệ thống tự động tạo thì bạn làm như dưới đây. Bạn đăng nhập vào Console của VPS rồi gõ dòng sau vào:

sudo cat .litespeed_password

Ưu tiên gõ dòng trên trước khi bạn lần đầu đăng nhập CyberPanel.

Nó sẽ trả về pass đang dùng. Còn nếu bạn muốn thiết lập mật khẩu mới thì gõ dòng này.

adminPass newpassword

Trong đó newpassword là pass mới mà bạn chọn (nên dùng số và ký tự thường, viết liền).

Với pass của MySQL bạn gõ lệnh sau:

sudo cat .db_password

  • Mật khẩu vào trang cấu hình OpenLiteSpeed qua cổng 7080

Với những ai đang dùng OpenLiteSpeed, cổng 7080 được dùng để đi vào phần cấu hình. Tôi phát hiện ra cái này khi muốn điều chỉnh lại cache phía trình duyệt bị thiết lập sai.

Để lấy được mật khẩu phần này bạn gõ dòng sau.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

OK, vậy là xong, bạn đã nắm được cách lấy các mật khẩu quan trọng nhất khi làm việc với CyberPanel rồi đó.

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng CyberPanel căn bản.

Viết một bình luận