Categories Thủ thuật

Khắc phục lỗi không sửa được file hosts


Do yêu cầu liên quan đến một vấn đề nào đấy mà bạn buộc phải chỉnh sửa file hosts, nhưng điều khó chịu là dù đã rất cố gắng, bạn cũng không tài nào lưu lại các thay đổi được. Hôm nay Blog Kiến càng sẽ cùng bạn tìm cách giải quyết.

Mỗi khi bạn nhấn lưu sẽ có thông báo kiểu như này:

Không lưu được file hosts - 01
Hoặc như thế này:
Không lưu được file hosts - 02
Cả 2 đều có ý nghĩa là không thể lưu các sửa đổi được. Thực ra vấn đề nằm ở quyền USER bị hạn chế, và chỉ có ADMIN mới đủ khả năng chỉnh sửa file hosts, do vậy hướng khắc phục cụ thể như sau:
  • Vào Start tìm đến ứng dụng Notepad (có sẵn trên Windows) rồi chuột phải chọn Run as Administrator
Chạy Notepad với quyền Administrator
  • Chọn File > Open để tìm đến file hosts
Chọn File > Open
  • Nơi lưu trữ của file hosts tại địa chỉ C:WindowsSystem32driversetc 
  • Bạn nhớ click vào All Files để file hosts hiện ra, bạn chọn nó rồi nhấn Open.
Chọn All Files rồi tìm đến file hosts
Như vậy là thành công, bạn sẽ thoải mải chỉnh sửa và lưu ổn thỏa file hosts – vì bạn đang mở nó bằng với quyền Administrator.

Comments are closed.

Back to Top