jQuery – Phương thức sự kiện

jQuery cho phép đáp ứng các sự kiện trong trang HTML. Sự kiện là gì? Tất cả những hành động khác nhau trên trang web mà có thể đáp ứng, được gọi là sự kiện. Một sự kiện đại diện cho thời điểm chính xác khi một cái gì đó xảy ra . Ví dụ: di chuyển chuột qua một thành phần; lựa chọn một radio button; click vào một thành phần; Thuật ngữ “fires” thường được sử dụng với các sự kiện (event). Ví du: “sự kiện nhấn phím “fires” thời điểm bạn nhấn một phím”. Dưới đây là …

Đọc thêm

Bộ chọn của jQuery

Bộ chọn jQuery là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. Bộ chọn jQuery Bộ chọn jQuery cho phép bạn chọn và thao tác trên các thành phần HTML. Bộ chọn jQuery được sử dụng để “tìm kiếm” (hoặc lựa chọn) phần tử HTML dựa trên id, class, kiểu, thuộc tính, giá trị của thuộc tính và nhiều yếu tố khác nữa. Nó dựa trên bộ chọn của CSS, và thêm vào đó có những bộ chọn tùy biến riêng. Tất cả các bộ chọn trong jQuery bắt đầu với ký hiệu $ và dấu ngoặc …

Đọc thêm

Cú pháp của jQuery

Với jQuery, bạn có thể chọn thành phần HTML mình muốn thực hiện hành động trên chúng. Cú pháp của jQuery Cú pháp của jQuery bao gồm phần tử HTML được chọn và hành động lên (các) phần tử đó. Cú pháp cơ bản là: $(selector).action() Ký hiệu $ để định nghĩa/truy cập jQuery Một (selector) là một hoặc nhiều phần tử HTML Một jQuery action() là một hành động nào đó trên (các) phần tử Ví dụ: $(this).hide() – dùng để ẩn đi phần tử hiện tại. hides the current element $(“p”).hide() – dùng để ẩn tất cả thành …

Đọc thêm

Bắt đầu với jQuery

Cách thêm jQuery vào trang web của bạn Có vài cách để bạn bắt đầu sử dụng jQuery trên website. Bạn có thể: Download thư viện jQuery trên trang jQuery.com; Thêm jQuery từ CDN, chẳng hạn Google; Download jQuery Có hai phiên bản jQuery để bạn tải về: Phiên bản cho người dùng – phiên bản được nén để giảm kích thước, cái này chính là phiên bản được nhúng vào trang web; Phiên bản cho nhà phát triển – phiên bản dùng để kiểm thử và phát triển thêm (không nén và dễ dàng đọc được code); Cả hai …

Đọc thêm

Giới thiệu về jQuery

Mục đích của jQuery là làm cho bạn sử dụng các ứng dụng JavaScript dễ dàng hơn trên website. Những gì là nền tảng bạn cần biết Trước khi bạn bắt đầu học jQuery, bạn cần phải có các kiến thức nền tảng về: HTML CSS JavaScript Nếu bạn muốn học các chủ đề này, trên Blog Kiến càng có khá nhiều, bạn có thể tham khảo nhé. jQuery là gì? jQuery là thư viện nhỏ gọn JavaScript giúp bạn “viết ít hơn nhưng làm được nhiều hơn”. Mục đích của jQuery là giúp bạn sử dụng JavaScript được dễ …

Đọc thêm