Categories jQuery

Giới thiệu về jQuery

Mục đích của jQuery là làm cho bạn sử dụng các ứng dụng JavaScript dễ dàng hơn trên website.


Những gì là nền tảng bạn cần biết

Trước khi bạn bắt đầu học jQuery, bạn cần phải có các kiến thức nền tảng về:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Nếu bạn muốn học các chủ đề này, trên Blog Kiến càng có khá nhiều, bạn có thể tham khảo nhé.


jQuery là gì?

jQuery là thư viện nhỏ gọn JavaScript giúp bạn “viết ít hơn nhưng làm được nhiều hơn”.

Mục đích của jQuery là giúp bạn sử dụng JavaScript được dễ dàng hơn.

jQuery cung cấp rất nhiều lệnh phổ biến mà yêu cầu rất nhiều dòng lệnh JavaScript để thực hiện, và chúng được gói gọn lại để bạn có thể gọi thông qua một dòng lệnh.

jQuery cũng làm đơn giản hóa rất nhiều thứ từ JavaScript, ví dụ như câu lệnh gọi AJAX và thao tác DOM.

Thư viện jQuery bao gồm các chức năng sau:

 • Thao tác trên HTML/DOM
 • Thao tác trên CSS
 • Phương thức sự kiện HTML
 • Hiệu ứng và hình ảnh động
 • AJAX
 • Tiện ích

Mẹo: Thêm vào đó, jQuery có rất nhiều plugin cho hầu hết các nhiệm vụ.


Tại sao lại là jQuery?

Hiện có rất nhiều framework JavaScript nhưng jQuery vẫn phổ biến nhất và ngày càng rộng mở.

Nhiều công ty hàng đầu thế giới sử dụng jQuery, ví dụ như:

 • Google
 • Microsoft
 • IBM
 • Netflix

jQuery làm việc trên tất cả các trình duyệt?

Các team hỗ trợ jQuery hiểu rõ các rắc rối liên quan đến trình duyệt, và họ có hỗ trợ giải quyết những vấn đề đó thông qua thư viện jQuery. jQuery vẫn chạy chính xác trên tất cả các trình duyệt phổ thông, bao gồm cả trình duyệt cổ lai hy Internet Explorer 6!

Back to Top