Categories jQuery

Bắt đầu với jQuery

Cách thêm jQuery vào trang web của bạn

Có vài cách để bạn bắt đầu sử dụng jQuery trên website. Bạn có thể:

  • Download thư viện jQuery trên trang jQuery.com;
  • Thêm jQuery từ CDN, chẳng hạn Google;

Download jQuery

Có hai phiên bản jQuery để bạn tải về:

  • Phiên bản cho người dùng – phiên bản được nén để giảm kích thước, cái này chính là phiên bản được nhúng vào trang web;
  • Phiên bản cho nhà phát triển – phiên bản dùng để kiểm thử và phát triển thêm (không nén và dễ dàng đọc được code);

Cả hai phiên bản bạn đều có thể tải về từ jQuery.com

Thư viện jQuery là một file JavaScript, và bạn có thể liên kết nó với HTML bằng thẻ <script> (lưu ý là thẻ <script> phải được đưa vào trong khu vực thẻ <head>):

<head>
<script src="jquery-1.11.2.min.js"></script>
</head>

Mẹo: Đưa file vừa tải về vào cùng thư mục với trang web mà bạn muốn sử dụng nó.

Bạn có tự hỏi tại sao chúng ta không có đoạn type="text/javascript" vào bên trong thẻ <script>

Đơn giản vì điều đó là không cần thiết trong HTML5. JavaScript là ngôn ngữ script mặc định trong HTML5 và trong tất cả các trình duyệt hiện đại!


jQuery CDN

Nếu bạn không muốn tải và lưu jQuery bằng hosting của riêng mình, bạn có thể sử dụng nó từ CDN (mạng phân phối nội dung).

Cả Google và Microsoft đều host jQuery.

Để sử dụng jQuery từ Google hoặc Microsoft, bạn sử dụng một trong các cách sau đây:

Google CDN:

<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
</head>

Microsoft CDN:

<head>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.11.2.min.js"></script>
</head>

Một lợi ích lớn khi web của bạn sử dụng jQuery được host trên Google hoặc Microsoft là: nhiều người dùng đã từng tải jQuery từ Google hoặc Microsoft khi họ truy cập website nào đó. Do vậy, khi người dùng truy cập trang web của bạn, trang web sẽ được tải nhanh hơn so với việc bạn tự host jQuery (tự nhúng jQuery thông qua file trên hosting của bạn). Ngoài ra, hầu hết các CDN đảm bảo để bạn tải được dữ liệu từ máy chủ gần bạn nhất, điều này cũng giúp website tải nhanh hơn.

Back to Top