Ý nghĩa các đuôi tên miền .vn

Đuôi tên miền .vn là mã tên miền quốc gia cấp cao nhất dành cho Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của các đuôi như .com.vn; .net.vn; .edu.vn; vân vân, đây là những tên miền không dấu dùng chung phân theo lĩnh vực.

Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm hiểu cấu trúc của tên miền .vn


#1. Tên miền .vn bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt

a, Tên miền không dấu là tên miền sử dụng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kì), trong đó các ký tự tạo thành tên miền được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền .vn

b, Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ (IDN – Internationalized Domain Name), trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-“, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền .vn


#2. Tên miền không dấu bao gồm những kiểu tên miền nào?

a, Tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo lĩnh vực

b, Tên miền không dấu cấp hai dùng dung phân theo địa giới hành chính

c, Tên miền không dấu cấp hai dùng riêng

d, Tên miền không dấu cấp ba dưới tên miền không dấu cấp hai dùng chung


#3. Tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo lĩnh vực là gì?

Đây là tên miền không dấu được đặt theo tên các lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, bao gồm

ĐuôiÝ nghĩa
 .COM.VN Dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
 .BIZ.VN Dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (có vai trò tương đương với tên miền .COM.VN)
 .EDU.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 .GOV.VN Dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương
 .NET.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng
 .INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế
 .AC.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu
 .PRO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao
 .INFO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và cung cấp thông tin
 .HEALTH.VN Dành cho các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế
 .NAME.VN Dành cho các cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân

Ngoài ra là những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.


#4. Tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính là gì?

 .HANOI.VN

 

.DANANG.VN

 Tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương. Ở khung bên tay trái chỉ là 2 ví dụ, còn rất nhiều tỉnh thành khác nữa. Tên miền này không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

#5. Tên miền không dấu cấp hai dùng riêng

Đây là tên miền không dấu dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng (ví dụ: vnnic.vn).


#6. Tên miền không dấu cấp ba là gì?

Tên miền không dấu cấp ba là tên miền không dấu nằm dưới tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo lĩnh vực (ví dụ: 24h.com.vn), tên miền không dấu cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính (ví dụ: anbinhcity.hanoi.vn) và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.


#7. Tên miền tiếng Việt

Tên miền tiếng Việt bao gồm tên miền tiếng Việt cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính, tên miền tiếng Việt cấp hai dùng riêng và tên miền tiếng Việt cấp ba dưới tên miền tiếng Việt cấp hai phân theo địa giới hành chính.

a, Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền tiếng Việt được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (ví dụ: hànội.vn)

b, Tên miền tiếng Việt cấp hai dùng riêng là tên miền tiếng Việt dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng (ví dụ: tiền.vn)

c, Tên miền tiếng Việt cấp ba là tên miền tiếng Việt dưới tên miền tiếng Việt cấp hai dùng chung phân thep địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.


#8. Thống kê về tỷ lệ sử dụng các đuôi tên miền

Có khá nhiều đuôi tên miền khác nhau, nhưng mức độ sử dụng không đồng đều, thống kê cho thấy 2 đuôi đầu tiên đã chiếm gần 90% về số lượng, 5 đuôi đầu tiên thì áp đảo tới hơn 97%

tỷ lệ sử dụng đuôi tên miền

Tài liệu tham khảo:

  1. Điều 5, Chương II, Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015

Viết một bình luận