Categories Tên miền

Một số lưu ý và yêu cầu cơ bản khi đăng ký và đặt tên miền .vn

một số lưu ý khi đăng ký tên miền .vn

1. Đăng ký tên miền .vn được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, ai đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

a, Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ (liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia);

b, Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự do chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a, Không có cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b, Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa, hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

c, Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao .vn;

d, Được phép chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết HOA hay viết thường;

đ, Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

e, Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII,  ví dụ tiền.vn có dạng chuỗi không dấu ASCII là xn--tin-hkz.vn);

g, Đối với tên miền dưới .name.vn phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân).

Tài liệu Tham khảo:

  • Điều 6, Chương II, Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015
Back to Top