Categories Tên miền

URL Redirect và URL Frame là gì – giống và khác nhau

Giờ nếu bạn truy cập vào trang web google.net nó sẽ chuyển bạn đến trang www.google.com (hoặc www.google.com.vn nếu bạn ở Việt Nam) – khi bạn nhìn lên trình duyệt, địa chỉ cũng đổi thành www.google.com luôn – đấy người ta gọi là URL Redirect.

Nhiều doanh nghiệp muốn bảo vệ thương hiệu thì họ không chỉ mua tên miền dạng ten-cong-ty.com, mà còn mua cả ten-cong-ty.net, ten-cong-ty.org, ten-cong-ty.com.vn hoặc ten-cong-ty.vn, sau đó họ sẽ URL Redirect tất cả các tên miền trên về tên miền chính của họ là ten-cong-ty.com.

URL Frame giống y URL Redirect, điểm khác biệt duy nhất là nếu dùng URL Frame, trên thanh địa chỉ vẫn là tên miền mà bạn gõ chứ không thay đổi tên miền (tức là che dấu tên miền thực). Giả dụ nếu trang google.net dùng tình năng URL Frame thì khi bạn gõ google.net lên thanh địa chỉ, nội dung của trang www.google.com sẽ được tải về, nhưng trên thanh địa chỉ vẫn là google.net (chứ không phải www.google.com như URL Redirect ).

Các nhà đăng ký tên miền miễn phí thường sử dụng chức năng URL Frame cho tên miền miễn phí. Chẳng hạn tôi có tên miền miễn phí dạng ten-mien-cua-toi.tk, tôi sẽ URL Frame tên miền này tới blog-cua-toi.blogspot.com …Về sau khi ai truy cập vào trang ten-mien-cua-toi.tk thì nội dung của trang blog-cua-toi.blogspot.com sẽ được tải về, còn địa chỉ trên trình duyệt vẫn là ten-mien-cua-toi.tk

Comments are closed.

Back to Top