Categories Free tools

Công cụ kiểm tra thông tin webserver của Browserspy

Nếu bạn tò mò muốn biết webserver của website nào đấy, hoặc một tài nguyên cụ thể nào đấy là gì hãy thử công cụ: browserspy.dk/webserver.php

Có rất nhiều thông tin mà Browserspy cung cấp cho bạn:

 • Web server
 • HTTP response code
 • alt-svc
 • content-encoding
 • etag
 • x-powered-by
 • accept-ranges
 • cache-control
 • cdn-cache
 • cdn-cachedat
 • cdn-edgestorageid
 • cdn-pullzone
 • cdn-requestcountrycode
 • cdn-requestid
 • cdn-requestpullcode
 • cdn-requestpullsuccess
 • cdn-storageserver
 • cdn-uid
 • connection
 • content-length
 • content-type
 • date
 • last-modified
 • perma-cache
 • server
 • Time to contact web server
 • Và bất cứ header nào mà tài nguyên cung cấp

Như danh sách trên, bạn có thể thấy hàng loạt các thông tin thú vị khác mà tool này cung cấp. Một số thông tin bạn có thể kiểm tra trực tiếp thông qua trình duyệt, tuy nhiên Browserspy cho chúng ta thông tin rất rõ ràng, gọn gàng dễ quan sát hơn nhiều, và điều quan trọng nữa: không phải ai cũng biết cách kiểm tra thông tin trên qua trình duyệt.

Back to Top