Categories Free tools

Công cụ kiểm tra DNS của DNS checker

Đây là công cụ rất hữu dụng mỗi khi bạn tạo website mới hoặc chuyển hosting mới cho website, v.v…

Link: dnschecker.org

Nó có nhiều thuộc tính để kiểm tra, trong đó có 3 cái tôi thấy rất thú vị là: A, NS & CNAME;

A dùng để tìm IP mà tên miền đang trỏ tới;

NS dùng để phát hiện Name Server của tên miền;

CNAME dùng để biết CNAME của tên miền phụ đang dùng;

Khi bạn mới tạo website hoặc chuyển hosting, các kiểu kiểm tra cục bộ trên máy tính của bạn có thể cho kết quả không chính xác hoặc không thể làm được. DNS checker sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra, một ưu điểm quan trọng của nó là kiểm tra tại nhiều vị trí khác nhau trên toàn cầu chứ không chỉ vài vị trí. Điều này giúp bạn có được thông tin chính xác, toàn diện.

Back to Top