Categories Free tools

Công cụ kiểm tra tốc độ website của Pagespeed insights

Mặc dù công cụ này gây chứng nghiện điểm xanh, nhưng phải thừa nhận rằng Pagespeed insights là một trong các tiêu chuẩn vàng về đo đạc tốc độ, hiệu suất website.


Link: developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Ưu điểm:

  • Được phát triển bởi công ty tìm kiếm mạnh nhất thế giới;
  • Hoàn toàn miễn phí;
  • Giao diện tiếng Việt;
  • Có nhiều thông tin hỗ trợ giải thích các thuật ngữ;
  • Thường là tiêu chuẩn chính trong các cuộc kiểm tra, đánh giá về tốc độ website;

Nhược điểm:

  • Gây chứng nghiện màu xanh;
Back to Top